IIICircuit de juguet muntat en caixa de fusta. Sons accionats per perns._______________________________________