IVEspelma cremant.
5 rRealitats ( I, II, III, IV, V ) anomenades Natura Binaria
(Extretes del disc nº78 d' OMBRA)_______________________________________