IOssos de vaca penjats d'una branca.
| rRipoll |_______________________________________