VIMicròfon trobat en unes rRunes al costat del cementiri vell de Ciutadella de Menorca.