VIIAuriculars trobats davant la biblioteca de la Universitat de Barcelona.

FOTOGRAFIA POST-DEDICADA A