X


Indicacions temporals per criteris d'actuació variables.

| EXEMPLE Nº1: seqüenciat de 20línies sonores + 1campana |


_______________________________________


| EXEMPLE Nº2: seqüenciat de 20línies sonores + 1campana |


_______________________________________| EXEMPLE Nº3: seqüenciat de 20veus + 1campana |


_______________________________________