XV


Motlle de cara realitzat amb alginat i escaiola.