XXVI


Dues fustes, material electrònic, corda de sitar, cinta aïllant i perns._______________________________________DURACIÓ: 02:15 min.
Les dues caixes sobreposades.