XXVIII

 

Creu de ferRo de 90 x 60 cm, angle metàl·lic, corda de sitar i perns._______________________________________ DURACIÓ: 07:30 min.
Compendi acústic de la creu amb afegits. 
(infant de 15 mesos, converses col·laterals, tramuntana des d'un extractor de cuina i caixa de música.) _______________________________________ DURACIÓ: 50 seg. 
Creu colpejada.