XIV

1 | 1 m. [LC] Acció de registrar.
2 | v tr 1 Inscriure en un registre; enregistrar
3 | 1v. tr. [FIF] [CO] [LC] Fixar o emmagatzemar (dades, sons, imatges, etc.),
en un suport material adequat per a poder reproduir-los quan calgui.

rRedundàncies

Tots els rRegistres són moments concrets, en espais concrets.
Alguns son materialment irRepetibles, d'altres no.
No hi ha categories, però podria haver'n-hi.
Hi ha pocs títols, però podria haver'n-hi més.
Hi ha numeració, pero podria no haver'n-hi.
En la majoria dels casos, la informació adjunta es la mínima imprescindible.
No hi ha una forma predefinida de presentació, però sí una preferida.
L'únic objectiu es generar rRegistres, la quantitat i la qualitat és circumstancial.
Aquestes característiques determinen l'estètica.
Això es un rRegistre, pero podria no ser-ho.